Foto: Kåre Petter Sundet och Gun-Britt Vestlund

Tillbaka