Foto: Birgit Jansson


Duktige basisten Kent Harry Johansen, 11 år från Mosjøn, Norge, samt delar av gruppen Björnspåret
   


Tillbaka