Kalle Appelkvist, Grong


Genom nya idéer i genren ”glamusik” har Kalle på ett alldeles utomordentligt sätt bidraget till att känslan av rytm och spelglädje ökar. Hans nytillskott i grupperna ”Lanolaget” och ”På Sparket” med musikanter från olika länder och miljöer, bidrar till en växande utveckling inom branschen. STORT GRATTIS !

Foto: Åke Bengtzon     

 

 

Tillbaka