Motivering:

Erik Genstrand har de senaste åren uppmärksammats som den person som
håller ett starkt vakande öga på vad som sker i musikgenren - inte bara i Sverige-
utan dessutom bevakar kontaktnätet med vännerna i Norge.  Eriks engagemang för
vår Festival i Hallen sen år 2002 har varit berikande för Gla’musikens utbredning.
Eriks mångåriga sekreterarsyssla inom föreningen och hans eldsjälsliknande
drivkraft kan inte i ord beskrivas.

 Tullingsås den 7 oktober 2006

Styrelsen för Gla’musikalliansen gm  /Åke Bengtzon, Ordförande

 

 

Foto: Gun-Britt Genstrand        

 
 

Tillbaka