Motiveringen går att läsa på tavlan

Foto: Åke Bengtzon       

 
 

Tillbaka