n'Skogsbylasses minnesfond

 

 

Fondens syfte är att på grundval av idealism och ambition, satsa på ungdom som alltid präglade Edvard Larsson, alias ´n Skogsbylasse under hans aktiva tid inom ”traditionsmusiken” Den folkliga och glada musiken. Ambitionen är att samla in pengar för att senare kunna användas till utdelning av stipendier till unga lovande folkmusikanter i Jämtland/Härjedalen & Tröndelag.

Konton för fonden:
Sverige: n´Skogsbylasses minnesfond: Bankgiro. 747-2475
Norge:   n´Skogsbylasses minnesfond: Aasen sparebank. Kontonr: 4484.12.32817
 


Utdelning från Skogsbylasses minnesfond 2016

Utdelning från Skogsgbylasse minnesfond 2014

Skogsbylasses spelstil påminner en hel del om Lapp-Nils

Utdelning från Skogsbylasse minnesfond 2013


Norge och Stiklestad rustar för en ny offentlig konsert till ´n Skogsbylasses minne. Lördag 12 mars kl 13.30 i centrala Stiklestad. Bland de norska deltagarna finns P A Röstads gammeldansork, Arnstein Moen, Arve Ulvin, Killingbergs, Arne Martin Brun, Reidar Aksnes, Dag Ståle Larsen, Rolf Krokstad, Ove Liffs ork, Björn Bakkan, Björn A Aksnes, Wille Kvernmo, Kjell Granås, Ola Larsen, Svein Berg och Verdal Junior spellmannslag. Programledare är: Geir Egil Larsen. Entrén är satt till Nkr 100:--
Norrmännen hoppas även att svenska musikanter kan deltaga i det rika programmet som går i två avdelningar.
Vi inom vår förening hoppas att intresserade kan komma med en föranmälan till Åke Bengtzon för att samordna resan till Stiklestad. Ett av alternativen är att en större transport kan avgå från Östersund - via Järpen, kl 09.oo lördagsmorgon och att deltagarna stannar till söndag fm. Stiklestad Hotell erbjuder då logi i dubbelrum ( pr person N kr 600 ) med middag lördag samt frukost söndag i priset. Om intresse finnes ordnar jag transportfrågan till självkostnadspris.


Stipendieutdelning ur Skogsbylasses minnesfond  Text: Åke Bengtzon, Foto: Svein BergEdvard Larsson, alias n'Skogsbylasse boende i västra Jämtland och känd virtuos inom munspelsgenren, gick ur tiden i november 2008.
I anslutning till jordfästningen instiftades en minnesfond till förmån för unga lovande folkmusikanter i både Jämtland/Härjedalen och Tröndelag.
Första utdelningen ur fonden skedde i Verdal den 9 juni och det var Verdal juniorspellmannslag som fick tiotusen norska kronor att användas i deras omfattande ungdomsverksamhet i mellannorge.
Spelmanslaget består av ett 40-tal yngre tonåringar av båda könen.
Bilden: Fondstyrelsens ordförande och son till Edvard, Thor Larsson Delsbo t v samt Geir Egil Larsen från Verdal här i färd med att överlämna utmärkelsen från stora scenen i Verdal.


Den 9 juni kl 18.oo blir det för första gången en utdelning av Skogsbylassestipendiet.
Detta högtidiga evenemang sker i Verdal och på plats finns fondstyrelsens ordf. Thor Larsson samt de norska ledamöterna Geir Egil Larsen och Svein Berg båda från Verdal.


Stadgar för ´n Skogsbylasses Minnesfond

Edvard Larsson, alias ´n Skogsbylasse gick ur tiden 2 november 2008.

I samråd med Edvards närstående tog många vänner initiativet till bildandet av en minnesfond. Meningen med fonden skulle vara att avkastningen skall gå till stipendier till ”unga lovande folkmusikanter i Jämtland/Härjedalen och Tröndelag.

Fonden fick en fin start i samband med Edvards jordfästning och är idag uppe i över 25 000 svenska kronor.

Edvards son Thor är ordförande i minnesfonden och han har utsett nedanstående personer i arbetet med fondens förvaltning.

Ur stadgarna kan man läsa följande:

Fondens syfte är att på grundval av idealism och ambition att satsa på ungdom, som alltid präglade Edvard Larsson, alias ´n Skogsbylasse under hans aktiva tid inom ”traditionsmusiken” den s k folkliga och glada musiken. Ambitionen är att samla in pengar för att senare kunna användas till utdelning av ett eller flera stipendier till ”unga lovande folkmusikanter i både Jämtland/Härjedalen och Tröndelag. I första hand skall det vara avkastningen av fondens medel som skall vara tillgängligt till utdelning men kan styrelsen besluta att del av kapitalet också kan nyttjas för ändamålet. Stipendierna kan utgå i form av kontanter, musikinstrument, resor eller annat som kan anses bidra till stipendiatens förkovran för avsett ändamål. Formen för stipendiet beslutas år från år av en stipendienämnd som skall utses av Minnesfondens styrelse.

Upplösning: I händelse av Minnesfondens upplösning skall innestående medel doneras till välgörande ändamål enligt styrelsens beslut.

Stadgeändring: Beslut om ändring av ovanstående stadgar skall tas på två på varandra följande möten.

Ordförande: Thor Larsson , Olnirsvägen 12 A, 820 60 Delsbo. Tfn 0653 16755 – Mobil: 070-3789664. e-post: thor.edvard@telia.com

Kassör: Sven Mårtensson. Röjsmovägen 19, 830 05 Järpen.Tel:0647-10171.
e-post: mopar@moange.com

Ledamöter: Conny Axelsson, Stockholm, Geir Egil Larsen, och Svein Berg båda Verdal, Norge.

Revisor: Åke Bengtzon Östersund. Suppleanter: Carina Mårtensson Järpen och Camilla Bringsaas, Långå.

Konton för fonden:
Sverige: n´Skogsbylasses minnesfond: Bankgiro. 747-2475
Norge:   n´Skogsbylasses minnesfond: Aasen sparebank. Kontonr: 4484.12.32817


 

Skogsbylasse hedrades i Stiklestad Text: Åke Bengtzon

´n Skogsbylasse gick ur tiden den 2 november 2008. I samband med begravningen instiftades en minnesfond ur vilken medel skall utgå till unga lovande folkmusikanter i Norge som i Sverige. I form av stipendier. Fonden rakade iväg mot 25 000 svenska kronor strax efter hans död.
Två av fondens ledamöter är norrmän och bor i Verdal. Geir Egil Larsen och Svein Berg. Dessa herrar tog ett fint initiativ sista helgen i januari och anordnade en minneskonsert på det anrika Stiklestads Nasjonale Kultursenter där uppslutningen av både publik och spelmän var stor. Många spelmän, de flesta kända i kultiskretsar, tillika goda vänner till Skogsbylasse sedan många år, ställde upp helt ideellt för den goda sakens skull och för att befästa minnet av sin svenska munspelsvän.
”Någen Lunde-splemännen” hade en resa på dryga 50 mil tur och retur Kolvereid i den vintriga kylan som drog in i landet den aktuella veekenden. De grupper som gjorde minneskonserten till den högtid det nu blev var följande:

1. PA Röstad/Arnstein Moen dragspel och Einar Olav Larsen fiol med komp av Björn Arild Aksnes på bas samt Willy Kvernmo gitarr.

2. Ove Liff/Arne Martin Bruun dragspel. Komp av Ola Larsen gitarr , Svein Berg bas samt Kjell Granås på trummor.

3. Reidar Aksnes dragspel och Einar Olav Larsen fiol. Komp av Gunnar Bjerkan bas och Svein Berg gitarr.

4. Kjell Stiklestad och Arne Martin Bruun samt Tore Holmli dragspel. Rolf Krokstad bas samt Svein Berg gitarr.

5. Dag Ståle-Larsen / Sofie Larsen / Björn Bakkan dragspel. Komp av Willy Kvernmo gitarr och Björn A Aksnes på bas, samt Thor Larsson bas i andra avdelningen.

6. Arve Ulvin munspel och Reidar Aksnes dragspel. Ole-Petter Kvelstad kontrabas och Jorid Elnes gitarr.

7. Någon Lunde från Kolvereid: Arne Martin Bruun dragspel. Gunn Jorunn Hjelde torader. Andreas Möllevik bas samt Waltemar Bråtteng gitarr.

8. Geir Egil Larsen , bockhorn samt utomordentligt skickelig programpresentatör.

Fondens ordförande Thor Larsson, Delsbo fanns på plats liksom Carina Mårtensson som bor i Järpen, båda barn till Skogsbylasse.

Det kommer säkerligen att uppföras flera minneskonserter, både i Norge och Sverige, för att hedra Edvard Larssons ( n´Skogsbylasse) minne. En stor folkmusikant. En sann vän och kamrat. Jag säger som en känd redaktör i Norge uttryckte det: ” Ni svenskar vet inte hur stor Skogsbylasse är i musiksammanhang. Men det vet vi norrmän”.

Skogsbylasses musik kommer att leva länge hos oss nordbor
 

 

Stort Tack !!!

Styrelsen för ´n Skogsbylasses Minnesfond vill rikta ett stort tack för alla insatser som gjorts i samband med Minneskonserten på Stiklestad i januari 2010. Till grupper, solister och ledare som alla utan vederlag ställde upp vid denna, den första minneskonserten. Det kommer att bli flera omsider. Tack också till Norildavisa och familjen Opsal som bidragit med en större kontant gåva. Samtliga medel förvaltas i bank i avvaktan på att bli stipendier till unga lovande folkmusikanter i både Jämtland/Härjedalen och Tröndelag.
Delsbo och Järpen i mars 2010
Styrelsen