Ordföranden har ordet: Hej alla Gla’musikälskare!

Ny hemsida www.glamusik.se
Jag vill först och främst glädja er med vår nya fräscha hemsida. Nu blir det utökning i resurserna ! Den glada musiken ( eller som norrmännen säger: ”Traditionsmusiken” lever väl men sitter i nåt sorts ”karantän”. Den får tyvärr fortfarande inte det utrymme i press, radio och TV som den förtjänar. (Gäller ej närradion)

Festivalsommaren här
Nu när festivalerna blommar ut under den ljusa årstiden är det viktigt att vi lever upp och får chansen att njuta av allt som omger oss på stämmor och olika spelmansträffar. Vi inom vår förening Gla musikalliansen driver med verklig medvind vår festival i Hallen. Ett sorts ”huvudmål” Nu för 9:e gången på rad. Åren från 1994 var vi på Sandvikens festplats strax utanför Östersund. Men ända sen år 1981 har det varit årliga spelmansträffar i Östersund. De tio första åren med dragspelsklubben Jämtbälgen som organisatör. Jag har varje år medverkat i någon form för att upprätthålla ordningen och kontinuiteten i festivalcirkusen. Redan i början av 1970-talet då dragspelsriket BÄLGIEN uppstod, fanns jag med och år 1972 var jag med om att konstituera föreningen Jämtbälgen- en dragspelsklubb som snart är inne på sitt 40:e år (2012) Gla musikalliansen såg dagens ljus år 1994 och var ett ”påhitt” av norska glamusikvänner som tyckte att samarbetet våra nordiska länder emellan skulle samordnas ytterligare. I början fanns också en norsk systerförening men den har slumrat in, tyvärr och medlemmarna i Norge har därför gått in som fullvärdiga medlemmar i den svenska föreningen.

Målsättning
Vårt mål är att befästa intresset för  spelmansmusiken. Ha ett brett utbud av instrumentalister som spelar på allehanda instrument. Vi prioriterar amatörismen. Vi stödjer spelmansträffar lite runt om i landet . Under flera år har vi avhållit våra årsmöten i samband med Graningesvängen ( som tyvärr efter 16 år upphört ) Vi är många som åker till Tullingsås första helgen i oktober. Våra medlemmar brukar vara flitiga besökare av Rafnastämman i Ramsele i augusti. Många durspelare finns i Hudiksvall i dubbelhelgen okt-nov. Under tio års tid var vi tillsammans med ´n Skogsbylasse och hjälpte till med hans midsommarfestligheter i Kall ( 1996-2005)  Efter Edvard Larssons bortgång 2008 är vi med om att förvalta hans Minnesfond där sonen Thor är ordförande. Reva och Sönneråsen är också platser som besöks av medlemmar från vår förening. Reva utanför Bispgården är platsen under midsommar med Bertil Westlund som mysig värd. I byn Sönneråsen anordnar samme man Erik-stämman under mars månad och vi ser gärna att så många av våra medlemmar finns på plats. Ja det jag räknat upp är en liten del av den ideella verksamhet som tilldrar sig i glamusikens tecken. Vår förening andas optimism.
                                                                                           
Norska blad att uppmärksamma
Läs gärna Norildavisa och Nygammalt, de norska bladen som skriver om just den här verksamheten som vi så högt prisar. En annan målsättning är att vi skall kunna publicera datum för många fler spelmansträffar på vår hemsida under ”evenemang”. Hjälpa till med information i samordningen.
                                                                 
Gla ’musikfestivalen i Hallen
Nu ser vi fram emot Gla musikfestivalen i Hallen 29-31 juli 2010.

I år kommer Gla musikstipendiet att utdelas till en quinna som spelar fiol. Mer om detta i senare infon på hemsida. Fortsättningsvis kommer den att uppdateras lite oftare. Ett löfte. Ha en härlig spelmanssommar ! Åke B.

 Ps Skriv gärna en hälsning till vår gästbok och ge oss synpunkter. Ds 
 

Tillbaka