Vid årsmötet den 13 mars togs beslutet, att tilldela Tord Johansson utmärkelsen "Årets profil 2004" inom Gla'MusikAlliansen. Utmärkelsen kommer att delas ut i Härnösand den 27 mars i samband med den 100:de Spel- och låtkursen, där Tord ofta varit en av ledarna. Motiveringen lyder som följer:

Käre Tord!

Många är vi som känner dig och vet vilket fantastiskt arbete du lagt och lägger ned på att nedteckna gamm-låtar, för att på så sätt bevara dem för eftervärlden. Med stor generositet delar du med dig av det du samlat, dels genom ett outtröttligt sätt att lära ut låtar, men även genom att skicka noter till Sveriges alla hörn. Gud vet hur mycket pengar du lagt ned på porton genom åren.....
Få är de som på ett så målande och träffsäkert sätt beskriver spelmän och historien kring deras låtar.

Genom att utse dig till 2004 års profil vill vi visa dig vår uppskattning. Du är också utsedd till hedersmedlem i Gla'MusikAlliansen.

 
Tillbaka