Glá'MusikAlliansen är en ideellt arbetande förening som tillkom i december 1994. Då antogs stadgar tillsammans med en motsvarande norsk förening med samma ideologi. Vi värnar om amatörismen.
Alliansens svenska budskap är vidare att värna om den traditionella svenska musiken, den genuint folkliga klangen. Utvecklingen går tyvärr i motsatt riktning då flödet av musik väller in från den angloamerikanska fronten och kväver vår nordiska särart.

Aktioner har under 1990-talet försökt ändra på musikutbudet från Sveriges radios sida men insändarstormarna har inte givit ett förändrat resultat.

Vårt budskap är att Public Serviceradion bör hörsamma svenska folkets rop om en förändring i musikutbudet. Att göra det bredare och mera svenskt.

Alliansen har ett hundratal medlemmar spridda företrädesvis inom de norra delarna av Sverige.
Vi medverkar gärna i s k Gla'Musik-festivaler och har en tradition från år 1994 på Sandvikens festplats utanför Östersund som nu flyttats till Hallen några mil västerut, men fortfarande vid Storsjöns strand.


Medlemsavgiften är 100:- per kalenderår.

Plusgiro: 926 20 15-2
Bankgiro (Handelsbanken)  5919-9711

(Vid betalning via Internet, ange namn och adress under "Meddelanden" i stället för "OCR-nr")